Skilmálar

UPPLÝSINGAR UM FYRIRTÆKIÐ.

BL ehf.
Sævarhöfða 2,
110 Reykjavík,
Íslandi
Kennitala 630211-0500
VSK-númer: 110065.
Netfang: vefverslun@bl.is.
Sími: 5258000

BL ehf. ber ábyrgð á efninu á þessu vefsvæði
Þegar vísað er til „við“, „okkur“ og „okkar“ er átt við BL ehf. nema annað sé tekið fram.

Skilmálar í stuttu máli

 • Ábyrgð er á öllum vörum samkvæmt lögum um neytendakaup
 • Hægt er að greiða þegar sótt er í verslun eða í gegnum örugga greiðlsugátt hjá Borgun.
 • Heimsending tekur að öllu jöfnu 2-3 virka daga frá pöntun.
 • Upplýsingar á vef er birt með fyrirvara um innsláttavillur.
 • Ef lagerstaða vöru er lág getum við því miður ekki ábyrgst að afhenda vöru á tilsettum tíma.
 • Við fylgjum lögum um persónuvernd.
 • Öll símtöl og tölvupóstsamskipti gætu verið skráð.
 • Þú ert á eigin ábyrgð á þessu vefsvæði.

Skilmálar vefverslunar.

Þessi skilmáli gildir um sölu á vöru og þjónustu BL til neytenda.

Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum.

Skilmálinn og aðrar upplýsingar á heimasíðum BL eru einungis fáanlegar á íslensku.

Um neytendakaup þessi er fjallað um í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislög og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

 Ábyrgðir

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við kaupdagsetningu til einstaklinga utan atvinnustarfsemi. Ef um ræðir sölu á vöru til fyrirtækis (atvinnustarfsemi) er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsettningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup lög nr 50/2000.

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits tækis eða notkunar á rekstrarvörum þ.e.a.s. hún nær ekki til tækja sem eðlilegt þykir að endist skemur en 2 ár. En almennur kvörtunarfrestur er 2 ár.

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við kaupdagsetningu til einstaklinga utan atvinnustarfsemi. Ef um ræðir sölu á vöru til fyrirtækis (atvinnustarfsemi) er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsettningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup lög nr 50/2000.

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits tækis eða notkunar á rekstrarvörum þ.e.a.s. hún nær ekki til tækja sem eðlilegt þykir að endist skemur en 2 ár. En almennur kvörtunarfrestur er 2 ár.

Í sumum tilfellum eru einstakar vörur eða vörumerki með skemmri eða lengri ábyrgðartíma. Í þeim tilfellum sem það á við er slíkt sérstaklega tekið fram.

Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í viðgerðarkostnaði, gefa afslætti, skipta út vöru o.s.frv. eftir að ábyrgðartíma lýkur.
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, þó innan eðlilegra tímamarka. Ef að til úrlausnar ábyrgðar kemur, er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.

 • Tveggja ára lögbundin ábyrgð er á framleiðslugalla raftækja.
 • Ábyrgð á rafhlöðum er 6 mánuðir.
 • Ábyrgð á raftækjum sem seld eru til fyrirtækja er 1 ár.

Vörur og þjónusta.

Veittar upplýsingar um vörur og þjónustu á þessu vefsvæði eru ekki og skulu ekki teljast vera tilboð um að selja eða útvega slíkar vörur og þjónustu og seljandinn eða birgirinn má ávallt samþykkja eða hafna tilboði þínu að eigin ákvörðun. Allar vörur og þjónusta á þessu vefsvæði eru háðar framboði og kunna að vera afturkallaðar án fyrirvara. Allar vörur og þjónusta og verð kunna einnig að breytast án fyrirvara.

Verð eru á stöðugum breytingum hjá seljanda vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Verðhækkanir sem verða eftir pöntun viðskiptavinar eru óafturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu..
Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun s.s. þjónustu, sendingu o.s.frv. Aðeins sértilfelli geta haft með sér aukakostnað eftir pöntunarstaðfestingu. Sem dæmi má nefna eru bilanir, vírusar, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

Nettilboð gildir eingöngu þegar vara er keypt í vefverslun.

Greiðsla

Hægt er að inna greiðslu af hendi með bankamillifærslu, greiðslukorti í gegnum öruggt vefsvæði Borgunar eða skuldfærslu á viðskiptareikning. Ef greitt er með greiðslukorti eða skuldfærslu á viðskiptareikning er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla fyrir vefpöntun berst ekki innan 1 klukkustund, áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa pöntuninni. Ef greitt er með bankamillifærslu er pöntun sett í tiltekt þegar millifærsla hefur verið staðfest af starfsmanni.
Vandamál með viðskipti tengd viðskiptareikningi falla undir skilmála reiknings.

Afhending og seinkun

Afhending telst vera innan eðlilegra tímamarka frá útgáfudegi reiknings. Tekið er fram í kaupferlinu hverju má búast við miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir vörur einungis innan Íslands.
Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvöru ef að varan er uppseld.

Heimsendingar

Allar pantanir sem berast fyrir kl. 16:00 virka daga fara samdægurs með Póstinum
og berast viðskiptavinum í flestum tilvikum 2 dögum seinna.

Skilmálar vefsvæðisins.

Neðangreindir skilmálar eiga við um notkun þína á þessu vefsvæði og með því að nota vefsvæðið samþykkirðu að hlíta þeim.

Ef þú samþykkir ekki þessa skilmála skaltu ekki nota vefsvæðið.Við kunnum að breyta þessum skilmálum hvenær sem er með því að uppfæra skilmálana sem birtast á þessu vefsvæði. Það er á þína ábyrgð að lesa yfir skilmála vefsvæðisins í hvert sinn sem þú ferð inn á það til að ganga úr skugga um að þú þekkir nýjustu skilmálana.

Ef þú notar vefsvæðið eftir breytingar merkir það að þú samþykkir endurskoðaða skilmála.
Þetta vefsvæði er aðgengilegt án endurgjalds og er eingöngu ætlað til einkanota og það má ekki nota í neinum viðskiptalegum tilgangi.

SKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTU.

Þessa skilmála ætti að lesa í samhengi við sérstaka skilmála fyrir sölu eða útvegun einstakra vara eða þjónustu sem vísað er til á þessu vefsvæði. Ef vart verður við ósamræmi á milli þessara skilmála og skilmála tiltekinna vara og þjónustu skulu hinir síðarnefndu gilda.

UPPLÝSINGAR UM VÖRUR OG ÞJÓNUSTU.

Þrátt fyrir að við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja að upplýsingarnar á þessu vefsvæði séu uppfærðar og nákvæmar tökum hvorki við né söluaðilar BL ábyrgð á því að þú getir reitt þig á upplýsingar sem koma fram á þessu vefsvæði.Skoðaðu ávallt þá skilmála sem gilda um afhendingu á vöru eða þjónustu áður en þú skuldbindur þig. Nákvæma tryggingarskilmála og yfirlit yfir bótaábyrgð og aðrar vörur og þjónustu má fá samkvæmt beiðni.Þú ættir að leita sjálfstæðrar fjármálaráðgjafar hvað varðar skatta- eða bókhaldsmál sem vísað er til á þessu vefsvæði.

AÐGANGUR UTAN ÍSLANDS.

Tæknilýsingar á þessu svæði eru, nema annað sé tekið fram, aðeins fyrir Íslandsmarkað. Þessar tæknilýsingar (þ.m.t. upplýsingar um hvað er aukabúnaður og hvað er staðalbúnaður) kunna að vera annars konar á öðrum mörkuðum. Aftur á móti kunna myndir að vera af gerðum sem seldar eru á öðrum mörkuðum og eiga ekki við um tæknilýsingar fyrir Íslandsmarkað.Nema annað sé tekið fram eru fjármögnun, kaupleiga og tryggingar og þjónusta á þessu vefsvæði aðeins í boði fyrir íbúa á Íslandi.Verið getur að upplýsingar og annað efni á þessu vefsvæði uppfylli ekki lagaskyldur í löndum utan Íslands. Ef þú kýst að nálgast þetta vefsvæði utan Íslands er það á þína ábyrgð að ákvarða að hvaða leyti staðbundin lög gilda og fylgni við staðbundin lög. Öll símanúmer og gjöld sem koma fram gilda aðeins fyrir símtöl sem hringd eru innan Íslands.

AÐGANGUR AÐ VEFSVÆÐI.

Við getum ekki lofað að þetta vefsvæði verði ótruflað eða laust við villur, bilanir eða veirur og við munum ekki bera bótaskyldu ef vefsvæðið er af einhverjum ástæðum óaðgengilegt í einhvern tíma né vegna tölvuveira eða kerfisbilunar. Aðgangi kann að vera lokað hvenær sem er án fyrirvara.

HÖFUNDARRÉTTUR.

Höfundarréttur á efni þessa vefsvæðis er í höndum BL ehf eða endanlegs móðurfélags eða leyfishafa. Enginn einstaklingur má afrita, breyta, senda, dreifa, birta, endurgera, gefa út, gefa leyfi fyrir eða búa til verk úr einhverjum hluta þessa efnis eða nota það á annan hátt opinberlega eða í viðskiptalegum tilgangi án skriflegs leyfis BL ehf. Þú mátt aðeins skoða eða prenta einstakar vefsíður til einkanota.

VÖRUMERKI.

Heiti, lógó og myndir á þessu vefsvæði sem auðkenna sérhvert félag innan BL ehf eða þriðju aðila og vörur þeirra og þjónustu eru vörumerki BL ehf og/eða viðkomandi þriðja aðila. Ekki skal líta svo á að nokkuð á þessu vefsvæði veiti nokkrum einstaklingi nokkurt leyfi eða réttindi af hálfu BL ehf eða þriðja aðila hvað varðar sérhvert slíkt heiti, lógó eða mynd.

ANNAR HUGVERKARÉTTUR.

Þær vörur, sú þjónusta og tækni eða ferli sem lýst er á þessu vefsvæði kunna að falla undir önnur hugverkaréttindi sem BL ehf, leyfishafar eða viðkomandi þriðju aðilar áskilja sér. Ekkert leyfi er veitt hvað varðar slík hugverkaréttindi.

TENGLAR Á ÖNNUR VEFSVÆÐI.

Þetta vefsvæði kann að innihalda tengla (stiklutexta) í önnur vefsvæði sem gera notendum kleift að fara af svæðinu og beint á þau vefsvæði sem tengt er í. Tenglarnir eru gefnir upp til að aðstoða notendur þessa vefsvæðis og ef tenglum er komið fyrir merkir það ekki að við styðjum eða samþykkjum það vefsvæði sem tengt er í. Við stjórnum ekki vefsvæðum sem tengt er í og berum ekki ábyrgð né bótaábyrgð vegna efnis á þeim eða tenglum á slíkum svæðum eða nokkrum sendingum sem tekið er á móti frá vefsvæðum sem tengt er í.

ENGIN ÁBYRGÐ EÐA BÓTAÁBYRGÐ.

Þó svo að upplýsingamyndir, efni og annað innihald í þessum fyrirvara og á vefsvæðinu eigi að vera rétt kann slíkt að innihalda villur eða ónákvæmni. Við eða sérhver söluaðili berum ekki ábyrgð á efni á vefsvæðum sem stýrt er af þriðju aðilum og erum ekki bótaskyld vegna efnis á þeim. Upplýsingarnar á þessu vefsvæði eru veittar „eins og þær eru“ og allar ábyrgðir, skilyrði og aðrir skilmálar sem lög eða fordæmisréttur gefa til kynna eru, að því leyti sem lög heimila, undanskilin frá þessum fyrirvara. Ekkert í þessum samningi útilokar bótaskyldu okkar gagnvart þér (a) vegna dauðsfalls eða áverka sem gáleysi okkar veldur eða (b) vegna svika eða sviksamlegra rangra staðhæfinga. Hvað þetta varðar skulum við eða neinn söluaðili undir neinum kringumstæðum bera bótaábyrgð gagnvart neinu einstaklingi vegna neins taps á hagnaði, rekstrartaps, skerðingar á viðskiptavild eða svipaðs taps eða hreins fjárhagslegs taps né vegna nokkurs sérstaks, beins eða óbeins kostnaðar vegna taps, skemmda, gjalda eða útgjalda hvernig sem þau koma til, nema það sé vegna stórfellds gáleysis eða vísvitandi misferlis.Í þessum fyrirvara felur „bótaábyrgð okkar“ í sér bótaábyrgð sérhvers félags innan samstæðunnar og fulltrúa okkar og þeirra, starfsfólks, þátttakenda og ráðgjafa og undirverktaka; „þú“ á við sérhvern annan aðila sem krefst ábyrgðar fyrir þína hönd; og „tap eða tjón“ merkir sérhvert tap, tjón, kostnað eða útgjöld af sérhverju tagi og hvernig sem það er tilkomið og tengist vörunum og þjónustunni sem við veitum, að meðtöldum þeim sem koma fram á vefsvæðinu eða í þessum fyrirvara, hvort sem er samkvæmt samningi þessum eða öðrum samningum eða vegna rangrar framsetningar, rangfærslna, athafna eða athafnaleysis er leiðir til tjóns, þ. á m. gáleysis.

SAMNINGSROF.

Ef einhver skilmálanna reynist ólögmætur, ógildur eða á annan hátt óframkvæmanlegur verður slíkum skilmálum, að því leyti sem þeir reynast ólögmætir, ógildir eða óframkvæmanlegir, eytt og þeir aðskildir frá skilmálum vefsvæðisins. Eftirstandandi framkvæmanlegir skilmálar skulu halda gildi sínu og teljast áfram bindandi.
Ekkert í þessum skilmálum skal útiloka eða takmarka bótaábyrgð okkar vegna dauða eða meiðsla sem verða vegna gáleysis okkar eða skal hafa áhrif á lögbundin réttindi þín ef þú ert neytandi.

LÖG.

Þessir skilmálar skulu stjórnast af og túlkast í samræmi við íslensk lög. Ágreiningur sem verður vegna þeirra skal, nema annað sé sérstaklega samþykkt, vera háður lögsögu viðkomandi dómstóla.

SÍMTÖL OG TÖLVUPÓSTUR.

Símtöl og tölvupóstsamskipti við okkur í þau netföng sem má nálgast eða finna á þessu vefsvæði kunna að vera tekin upp, skráð eða fylgst með þeim. Með því að nota þessar samskiptaleiðir samþykkir þú upptöku á eða eftirlit með símtölum og tölvupósti.

Persónuupplý­singar

BL meðhöndlar persónuupplýsingar kaupanda vegna notkunar á vefsvæðum í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónuupplýsinga á hverjum tíma.